Blijft de school open?

Update: 13 maart 2020 – 20:00

Alle activiteiten worden opgeschort en de school is gesloten
van 13 maart 2020 tot en met de paasvakantie.

Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen.

Voor het deeltijds kunstonderwijs in Brugge (Academie Brugge DKO en Conservatorium Brugge) betekent dit dat we de lessen schorsen vanaf 13 maart 2020 tot en met de paasvakantie. Tot nader order worden de lessen hervat op maandag 20 april.

Opvolging

Het schoolbestuur van onze school, de stad Brugge, volgt de situatie nauwgezet op en onderzoekt of er nog bijkomende maatregelen getroffen moeten worden.

We proberen u van alle relevantie informatie op de hoogte te houden via e-mail, onze website en sociale media.

De school blijft ook steeds via e-mail bereikbaar voor al uw vragen

Algemene informatie

Algemene informatie en voorzorgsmaatregelen kunt u terugvinden op de website van de federale overheidsdienst volksgezondheid.