Verminderd inschrijvingsgeld

Je kan in aanmerking komen voor verminderd inschrijvingsgeld in de volgende gevallen:
Je bent 18 tot 24 jaarJe hebt automatisch recht op het verminderde tarief voor volwassenen. Hiervoor hoef je geen attest te hebben.
Je bent jonger dan 18 jaarJe hebt recht op verminderd inschrijvingsgeld als jij, of iemand anders die gedomicilieerd is op hetzelfde adres al inschrijvingsgeld heeft betaald bij ons of in een andere academie of conservatorium voor deeltijds kunstonderwijs (muziek-woord-dans-beeldende en audiovisuele kunsten).
Bezorg ons hiervoor het inschrijvingsbewijs van de andere academie.
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos, of bent ten laste van iemand die een uitkering ontvangt.Haal bij de VDAB of RVA een attest ‘aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs gedateerd in de maand september 2018
Je ontvangt een leefloon, of bent ten laste van iemand die dit ontvangt.Hiervoor leg je een attest van het OCMW voor, of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of een attest ‘rentebijslag’.
Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.Breng ons een attest van je ziekenfonds gedateerd in september 2018.
Je bent erkend als mindervalide én ontvangt een uitkering ontvangen van de FOD Sociale Zaken, of bent ten laste van iemand die is erkend.Je bent jonger dan 18 jaar:
- Een attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium zelfredzaamheid.
- Of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met een erkenning van een handicap van ten minste 66%
Je bent volwassen:
- Een attest of een bewijs dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt.
Je bent arbeidsongeschikt voor ten minste 66%.Breng ons een attest van je ziekenfonds gedateerd in september 2018 met daarop een geldigheidsperiode, je RIZIV-nummer en een vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid.
Of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder …’
Of een attest van het RIZIV.
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis of van een medisch-pedagogische instelling.Breng ons een verklaring van de directie van de instelling.
Je bent erkend politiek vluchteling.Leg een officieel attest voor dat aantoont dat je het statuut van erkend politiek vluchteling hebt.