1 september, START

Ons team kijkt er naar uit om vanaf 1 september alle leerlingen terug te mogen verwelkomen op school. Alle lessen zullen fysiek doorgaan op de bij de inschrijving gekozen dag(en) en lesuren en dit zonder beperking op aantallen en niet meer op  afspraak. Welkom!

Het nieuwe schooljaar start ook in het deeltijds kunstonderwijs met minder beperkende maatregelen.

Maar toch moeten we voorzichtig blijven en enkele maatregelen nemen. Onderstaande maatregelen blijven van kracht tot minstens eind september.

° Vanaf 1 september is een mondmasker niet langer verplicht voor leerlingen van 10 tot 12 jaar. Kinderen onder 12 jaar (leerlingen uit het basisonderwijs) dragen geen mondmasker meer in de academie.

° Voor 12-plussers (derde en vierde graad) vervalt de mondmaskerplicht binnen de klasruimte enkel wanneer leerlingen zitten of als ze staan om aan een werkstuk te werken in het atelier. We vragen om in die situaties wel de nodige afstand te bewaren. Wie rondloopt in de klas of het atelier, moet wel een mondmasker dragen. Ook wanneer er geen veilige afstand is, is een masker verplicht.

°Voor alle activiteiten buiten de klasruimte gelden de algemene coronaregels. Leerlingen ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker dragen in de gangen, toiletten, …. Buiten hou je afstand of draag je een mondmasker. Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen.

° We vragen ook nog steeds extra aandacht voor handhygiëne. Het is  verplicht de handen te ontsmetten bij het betreden van het gebouw. Op verschillende plaatsen in de Academie zijn ontsmettende gels aanwezig.

° Vermijd samenscholingen in de gangen en aan de schoolpoort bij het begin en het einde van de lessen.

° Gezien de huidige maatregelen moeten we de aanwezigheid van ‘derden’ op school beperken. Wie niet vooraf ingeschreven is, wordt als extern aanzien en krijgt bijgevolg geen toegang tot de lessen.

Voor proeflessen contacteer je het secretariaat die je daarin verder zal begeleiden.

De aanwezigheid van ouders in de academie wordt net zoals vorig schooljaar best beperkt. We vragen ouders, en eigenlijk iedereen, om op de binnenplaats voldoende afstand te houden en/of een mondmasker te dragen. Je kan de leraren zeker benaderen bij het brengen en halen van de kinderen, maar, nog eens, probeer afstand te houden en ‘samenscholingen’ te vermijden.

Met deze beperkte, doch belangrijke maatregelen, hopen we met jullie een boeiend en vrijer schooljaar tegemoet te gaan.