Heraanleg Katelijnestraat

Binnenkort starten de wegenwerken in de Katelijnestraat. Er zal zeker voor meer dan een jaar gewerkt worden. De Academie Brugge DKO blijft immers wel altijd bereikbaar.

De werkzaamheden zullen in fases verlopen om zo de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. De invloed op de verkeersloop zal tijdens de werkzaamheden gecommuniceerd worden via info- en verkeersborden op straat en via een online nieuwsbrief van de Stad Brugge.

Ook wij van de Academie zullen jullie via onze website op de hoogte proberen te houden.

Andere info kanalen:

  • Nieuwsbrief over de heraanleg Katelijnestraat https://www.brugge.be/inschrijven-nieuwsbrief-katelijne
  • Via de algemene nieuwsbrief van Stad Brugge
  • Via het Stadsmagazine
  • Via facebook.com/destadbrugge & instagram.com/stadbrugge
  • Via het buurtnetwerk Hoplr.com ‘O.L.Vrouwe- en Magdalenakwartier’

#academiebruggedko
#stedelijkonderwijsbrugge