Inschrijven

De inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 starten 6 juni om 9u.

De inschrijvingsperiode loopt altijd tot 30 september. Na deze datum is inschrijven niet meer mogelijk. De plaatsen in de ateliers worden verdeeld op volgorde van inschrijven.

Je kan online inschrijven op onze inschrijvingspagina. Het secretariaat is voorlopig nog gesloten voor publiek. We zijn wel via e-mail of telefonisch bereikbaar. Zie contactgegevens

Heb je recht op verminderd tarief?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk via e-mail de bewijsstukken. Wij passen dan je bedragen aan.
Let op: er is geen automatische koppeling tussen ons leerlingenbestand en het Conservatorium of andere Academies. Je hebt recht op korting als je kind of kinderen meerdere opleidingen in het DKO volgen, maar je moet ons daar zelf van op de hoogte brengen.

Betaalde je al het volle tarief?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk de juiste attesten en je krijgt het teveel betaalde bedrag terugbetaald. De uiterste dag waarop je een attest kan indienen is de sluitingsdag van de inschrijvingen op 30 september 2020.

Is je inschrijving niet de eerste kennismaking met een kunstopleiding?

Houd dan rekening met de volgende dingen:

  • bezorg ons eventuele diploma’s of getuigschriften van relevante opleidingen de je hebt gevolgd
  • als je al eerder les volgde op een academie voor beeldende kunsten dan moet je ons dit melden en ons de resultaten ervan bezorgen
  • ben je dit schooljaar ingeschreven in een andere academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten, dan moet je dit zeker melden bij je inschrijving!
Wil je meerdere ateliers volgen?

Je bent slechts gesubsidieerd voor één inschrijving, tijdens de inschrijvingsperiode geven wij eerst voorrang aan gesubsidieerde inschrijvingen.
Schrijf je in deze periode in voor het atelier van je eerste keuze. Je komt op de wachtlijst voor je tweede keuze. Je kan beginnen aan je bijkomende ateliers na afloop van de inschrijvingen, en als er nog plaats is.

Tarieven

Van 6 tot 18 jaar
vol tarief
€68 + €20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Van 6 tot 18 jaar
met vermindering
€44 + €20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Volwassenen
vol tarief
€318
Volwassenen
18 tot 24 jaar en mensen met recht op vermindering
€134