attesten en getuigschriften

Je krijgt aan het eind van ieder succesvol afgesloten jaar een attest of getuigschrift. Dit wordt aan het eind van het jaar uitgedeeld in de klas, of je kan het later afhalen op het secretariaat.

Nam je deel aan de eindjury? Dan moet je je eindattest of getuigschrift altijd persoonlijk af komen halen op het secretariaat. Omdat dit ondertekend wordt door de leden van de jury moet je namelijk tekenen voor ontvangst.