Schilderkunst

In de discipline Schilderkunst worden interactie, stimulans en kennis van het metier aangemoedigd doordat de verschillende leerjaren samen in één atelier les volgen. Er wordt geschilderd met olieverf. In een later stadium kan ook met acryl-en aquarelverf gewerkt worden. De voorgestelde onderwerpen zijn heel divers: stilleven, portret, landschap, levend model, abstractie … Het stapsgewijs ontwikkelen van de technische vaardigheden enerzijds en het ontwikkelen van een schildergevoel (manier van aanbrengen van de verf) anderzijds, dragen bij tot de creatie van een hoogst persoonlijk kunstwerk.

In de eerste twee leerjaren komen de begeleide studies onder de vorm van opdrachten aan bod. Het accent van de uitwerking ligt op het figuratieve en realisme. Vanaf het derde jaar wordt van de cursisten een eigen input verwacht. Regelmatig ligt de focus op de tendensen van de actuele schilderkunst zonder de klassieke waarden te verloochenen. Dit wordt aangevuld met een bezoek aan een museum, galerij, expositie of een tentoonstelling in binnen- of buitenland.

Academie@home / atelier schilderkunst virtuele galerie
Schilderkunst is mogelijk op volgende locaties:
Hoofdschool: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge (maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond, zaterdag)
Afdeling Langerei, Langerei 26, 8000 Brugge (dinsdag)
Afdeling Schipperskapel, Komvest 38, 8000 Brugge (zaterdag)
Maandag + dinsdagvan 18u00 tot 21u30Intensief traject: + 1 aanvullend atelier naar keuzeVertraagd traject: enkel maandag
Woensdag + donderdagvan 18u00 tot 21u30Intensief traject: + 1 aanvullend atelier naar keuzeVertraagd traject: enkel woensdag
Dinsdagvan 9u00 tot 17u00Intensief traject: + 1 aanvullend atelier op woensdag overdagVertraagd traject: enkel voormiddag
Zaterdagvan 9u00 tot 17u00Intensief traject: + 1 aanvullend atelier naar keuzeVertraagd traject: enkel voormiddag