Inschrijven

De inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 zijn afgesloten.

Inschrijven kon tot uiterlijk 30 september 2021 of tot het atelier volzet is. Laattijdige inschrijvingen kunnen jammer genoeg niet meer verwerkt worden.

Waar kan ik mij inschrijven?

Door de corona preventiemaatregelen kan je momenteel enkel online inschrijven. We zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar om je verder te helpen, neem met ons contact op als je problemen ondervindt. Zie onze contacturen en contactgegevens om een afspraak te maken.

Hoeveel betaal ik?

Inschrijvingsgeld schooljaar 2021-2022

Van 6 tot 18 jaar
vol tarief
€89 inclusief € 20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Van 6 tot 18 jaar
met vermindering
€65 inclusief € 20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Volwassenen
vol tarief
€320
Volwassenen
18 tot 24 jaar en mensen met recht op vermindering
€135

Heb je recht op verminderd tarief?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk de bewijsstukken, je kan deze toevoegen bij het afronden van je online inschrijving. Wij passen dan je bedragen zo snel mogelijk aan.
Let op: Je hebt recht op korting als je kind of kinderen meerdere opleidingen in het DKO volgen, maar je moet ons daar zelf van op de hoogte brengen. Er is geen koppeling tussen ons leerlingenbestand en die van het Conservatorium Brugge en andere Academies.

Betaalde je al het volle tarief?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk de juiste attesten en je krijgt het teveel betaalde bedrag terugbetaald. De uiterste dag waarop je een attest kan indienen is de sluitingsdag van de inschrijvingen op 30 september 2021.

Is je inschrijving niet de eerste kennismaking met een kunstopleiding?

Houd dan rekening met de volgende dingen:

  • bezorg ons eventuele diploma’s of getuigschriften van relevante opleidingen de je hebt gevolgd
  • als je al eerder les volgde op een academie voor beeldende kunsten dan moet je ons dit melden en ons de resultaten ervan bezorgen
  • ben je dit schooljaar ingeschreven in een andere academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten, dan moet je dit zeker melden bij je inschrijving!

Wil je meerdere ateliers volgen?

Je bent slechts gesubsidieerd voor één inschrijving, tijdens de inschrijvingsperiode geven wij eerst voorrang aan gesubsidieerde inschrijvingen. Schrijf je in deze periode in voor het atelier van je eerste keuze. Je komt op de wachtlijst voor je tweede keuze. Je kan beginnen aan je bijkomende ateliers na afloop van de inschrijvingen, en als er nog plaats is.