Inschrijven


Je kan nog niet inschrijven voor het nieuwe schooljaar

De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar gaan open op maandag 6 mei.

Volgde je dit jaar les, dan heb je tussen zaterdag 20 april en zondag 5 mei voorrang om een plaatsje veilig te stellen in dezelfde opleiding die je nu al volgt.
Wil je je inschrijving aanpassen naar een andere richting of traject, dan moet je nog even wachten tot de inschrijvingen volledig open gaan op 6 mei.

Inschrijven kan via de website mijnACADEMIE™ of je kan op afspraak langskomen op ons secretariaat in de Katelijnestraat.

Je kan inschrijven tot uiterlijk 30 september of tot het atelier volzet is. Laattijdige inschrijvingen mogen jammer genoeg niet meer verwerkt worden.


Hoeveel betaal ik?

Inschrijvingsgeld schooljaar 2024-2025
Van 6 tot 18 jaar
vol tarief
€103 inclusief € 20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Van 6 tot 18 jaar
met vermindering
€75 inclusief € 20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Van 6 tot 18 jaar
met UITPAS regio Brugge kansentarief
€31,00 inclusief € 20 materiaalbijdrage per jaar per atelier
Volwassenen
vol tarief
€379
Volwassenen
18 tot 24 jaar en mensen met recht op vermindering
€161
Volwassenen
met UITPAS regio Brugge kansentarief
€32,20
De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.      

Heb je recht op verminderd tarief?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk de bewijsstukken, je kan deze toevoegen bij het afronden van je online inschrijving. Wij passen dan je bedragen zo snel mogelijk aan.
Let op: Je hebt ook recht op korting als je kind of kinderen meerdere opleidingen in het DKO volgen. Daarvoor moet je ons het bewijs bezorgen van de andere inschrijving,er is geen koppeling tussen de gegevens van de diverse academies en conservatoria.

UITPAS regio Brugge met Kansentarief

UiTPAS Regio Brugge is de vrijetijdspas waarmee je altijd voordelig deelneemt aan tal van cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten. De Academie Brugge DKO aanvaardt de UITPAS met Kansentarief als een geldig bewijsstuk voor het verminderd inschrijvingsgeld, woon je bovendien in regio Brugge dan krijg je daarbovenop nog een extra korting.

Meer informatie via www.uitpasregiobrugge.be

Betaalde je al het volle tarief?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk de juiste attesten en je krijgt het teveel betaalde bedrag terugbetaald. De uiterste dag waarop je een attest kan indienen is de sluitingsdag van de inschrijvingen op 30 september.

Is je inschrijving niet de eerste kennismaking met een kunstopleiding?

Houd dan rekening met de volgende dingen:

  • bezorg ons eventuele diploma’s of getuigschriften van relevante opleidingen de je hebt gevolgd
  • als je al eerder les volgde op een academie voor beeldende kunsten dan moet je ons dit melden en ons de resultaten ervan bezorgen
  • ben je dit schooljaar ingeschreven in een andere academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten, dan moet je dit zeker melden bij je inschrijving!

Wil je meerdere ateliers volgen?

Je bent slechts gesubsidieerd voor één inschrijving, tijdens de inschrijvingsperiode geven wij eerst voorrang aan gesubsidieerde inschrijvingen. Schrijf je in deze periode in voor het atelier van je eerste keuze. Je komt op de wachtlijst voor je tweede keuze. Je kan beginnen aan je bijkomende ateliers na afloop van de inschrijvingen, en als er nog plaats is.