Digitaal atelier / kunstenlab

Nieuwe media, nieuwe creatieve uitdagingen!

Het digitaal atelier is nauw verbonden met KunstenLab, het fablab van de Academie. De machines, tools, software en apps vormen een brede waaier aan digitale media waarmee je als creatieveling/kunstenaar aan de slag gaat. Primair is het creatieve proces, het inhoudelijke en beeldende aspect. De techniek is een middel niet het doel.

Je leert de basiskennis en de toepassingsmogelijkheden van oa. Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, Cinema4D en VR/AR. Onderzoeksdomeinen zijn oa. 3D printing, lasercutting, vinylsnijden, riso-printen, virtual/augmented reality, printed media, beeldmanipulatie, audiovisuele en immersieve experimenten, 3D-ontwerp en een mix van manuele en digitale technieken.

Er zijn linken met hedendaagse kunst, toegepaste kunsten en design. Dit digitaal atelier vraagt dus een breed interesseveld. Aanleren van software/hardware gaat samen met creatieve ontplooiing en resulteert in eigen artistiek werk.

Hoofdschool – gebouw Rode Nonnen
Maandag van 18u00 tot 21u05