Video/digitaal atelier

Nieuwe media, nieuwe creatieve uitdagingen!

Nieuwe media, nieuwe creatieve uitdagingen!
Hier onderzoek je de creatieve en artistieke mogelijkheden van nieuwe media, van nieuwe tools. Bewegend beeld met film, videokunst, animatie, 3D komen aan bod. Je maakt printed media met foto’s, illustraties, beeldmanipulaties en digitale collages. Je experimenteert met 3D printing, lasercutting en virtual reality apps/ environments/film. Er wordt in modules of projectmatig gewerkt. Primair is het scheppende, inhoudelijke en beeldende aspect. De techniek blijft steeds het middel niet het doel. Je leert de basiskennis en de toepassingsmogelijkheden van de gebruikte software: oa. Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Cinema4D en VR-apps. Voorkennis van een besturingssysteem is noodzakelijk.

Hoofdschool
Dinsdag van 18u00 tot 21u30