Verminderd inschrijvingsgeld

Je kan in aanmerking komen voor verminderd inschrijvingsgeld in de volgende gevallen:

Reden vermindering:

Welk bewijs neem je mee?

Je bent 18 tot 24 jaar*.Je krijgt het verminderd tarief voor volwassenen automatisch toegekend.
Je bent jonger dan 18 jaar* en jij of iemand anders die woont op hetzelfde adres betaalde al inschrijvingsgeld bij ons of een andere academie of conservatorium voor deeltijds kunstonderwijs.Een inschrijvingsbewijs van de andere academie / conservatorium.
Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos.Het attest van de VDAB of RVA: ‘aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het Deeltijds Kunstonderwijs
Je ontvangt een leefloon.- Een attest van het OCMW.
- Of een uitpas op naam met kansenstatuut.
Je ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen
of een rentebijslag.
Een attest van de Federale Pensioensdienst.
Je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming.Een attest van je ziekenfonds.
Je bent erkend als persoon met een handicap én ontvangt een uitkering van de FOD Sociale Zaken.- Een European Disability Card.
- Of een rekeninguittrekstel van een recente storting van de tegemoetkoming van de FOD.
- Of een attest dat je een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zaken ontvangt.
Je ontvangt een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66%)- Een attest van de FOD Sociale Zaken met minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’.
- Of een attest waaruit blijkt dat je verhoogde kinderbijslag ontvangt met de vermelding dat deze wordt toegekend wegens een handicap van ten minste 66%.
- Of een European Disability Card.
- Of een uitpas op naam met kansenstatuut.
Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt.- Een attest van je ziekenfonds met daarop
- - een geldigheidsperiode
- - je RIZIV-nummer
- - een vermelding van minimaal 66% arbeidsongeschiktheid.
- Of een attest van de FOD Sociale Zaken met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder …’
- Of een attest van het RIZIV.
Je verblijft in een gezinsvervangend tehuis, een medisch-pedagogische instelling of een pleeggezin.- Een verklaring van de directie van de instelling.
- Of een attest van de pleeggezinnendienst.
- Of een vonnis van de jeugdrechtbank.
Je bent erkend politiek vluchteling.- Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen met de vermelding ‘vluchteling’.
- Of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen met de vermelding 'vluchteling'.
* Vermelde leeftijden zijn altijd die op 31 december van het lopende jaar
Je krijgt ook korting als je ten laste bent van iemand die aan een van deze voorwaarden voldoet.