In Flux – Collectie Bruno Vermeersch

Het thema van In Flux, m.n. transitie is bij deze collectie historische persfoto’s vrij letterlijk toegepast op het beeld zelf en niet zozeer op de inhoud. Om persfoto’s te publiceren in een krant of magazine werden de oorspronkelijke foto’s soms om verschillende redenen bijgewerkt. Om dingen te benadrukken, ogen of wenkbrauwen bijvoorbeeld, of belangrijke details te belichten. Om fouten te corrigeren, iets nieuws toe te voegen of overbodige personen en storende voorwerpen te verbergen. Tenslotte ook om de afmetingen van de foto aan te passen aan de plaats die men in de krant voorzien had. Hierbij werd gebruik gemaakt van gouache, een dekkende verf, aangebracht met penseel of air brush, uitgevonden in 1879 door Francis E Stanley, fijne potloodlijnen en soms ook echte collages.

De beelden uit de collectie Bruno Vermeersch worden getoond in het Gemeenschapshuis.