In Flux – Johan Dumon

De dans van de zee
Tussen de korrels zand die de duinen vormen, de sierlijke strengen zeewier die de
golven omarmen, en de schelpen die de zee als een geschenk aanreikt, ademt
het werk de essentie van eb en vloed, van rust en beweging

Het werk van Johan Dumon wordt getoond in Kustpark Knapen.