In het hoofd van Leendert Van Accoleyen

Kunstenaarslezing 15/02/2022,

Leendert Van Accoleyen werkt met allerhande, voornamelijk zware materialen waarmee hij vaak letterlijk de hoogte verkent. Evenwichtsoefeningen die de zwaartekracht tarten typeren de kunstenaar.

LEENDERT-VAN-ACCOLEYEN-tekst-aca8765