Pedagogische Studiedag 14 december 2022

UITNODIGING

Uit onze verzameling in de academiebibliotheek, gelinkt aan het prentencabinet.

Beste collega’s

Onze eerste studiedag van dit schooljaar staat ondermeer in het teken van archiveren in de meest ruime betekenis. 

In de voormiddag zijn we te gast bij de colega’s van de musea Brugge. We worden ontvangen in de vriendenzaal van het Groeninge museum en krijgen daar uitleg over de werking van de musea, het prentenkabinet  en het project leerling Meester. 

Voor diegenen onder jullie die de geschiedenis van onze academie nog niet helemaal kennen is het belangrijk om te weten dat de academie aan de basis lag van de collectie van het Groeningemuseum. Een tekstje van op de erfgoedsite verwoordt dit (https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/groeninge_arentshuis_prentenkabinet/):

“De schone of beeldende kunsten worden al sinds jaar en dag bewaard in het Groeningemuseum. De collectie van het Groeningemuseum is ontstaan uit de Brugse Academie voor teken- en schilderkunst, die een groot aantal werken uit voornamelijk de tweede helft van de 18de eeuw bijeenbracht, onder meer van Joseph-Benoît Suvée en Joseph Odevaere. Na de Franse revolutie vonden vele schilderijen uit kerken en kloosters die waren afgebroken in de Academie een veilig onderkomen. Studenten schilderkunst konden dus letterlijk oog in oog staan met het werk van Memling en Van Eyck!

Aan het begin van de 19de eeuw werd de verzameling aangevuld met enkele belangrijke panelen van de Vlaamse primitieven, waaronder Jan van Eyck, Hans Memling en Gerard David. Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw droeg de Academie alles over aan de Stad Brugge, die in 1930 het huidige Groeningemuseum oprichtte.”

In de namidag focussen we ons op de toonmomenten op het einde van het academiejaar en op het leer- en jaarplan. 

Kwaliteitsbewaking komt hierbij ook aan bod

Belangrijk:

Een pedagogische studiedag hoort bij je lesopdracht. Kan je er helemaal, of gedeeltelijk niet bij zijn door bvb een andere lesopdracht, mail me dan met de reden waarom voor 11 december 2022 (directie@academiebruggedko.be)

Lunch. De lunch is vegetarisch. Indien je niet bij de lunch kan aanwezig zijn mail me dan voor 11 december 2022.

PROGRAMMA

9:30 uur:  Vriendenzaal Groeninge Museum Brugge  – Dijver 12 (of als het hekken nog niet open is via de zij ingang Groeninge straat, zie plannetje)

Na een uiteenzetting in de vriendenzaal delen we ons in twee groepen en gaan afwisselend naar het Sint-Jan museum ( met o.a. de tento Oog in oog met de dood) en naar het Museum depot en prentenkabinet. 

12:25 uur: einde programma in museum 

12:40 uur: lunch in “De refter(van onze academie)”, Katelijnestraat 86.

13:50 uur: koffie in de Academie (Grote refter)

14:00 uur:  Middagprogramma in de Academie

° Korte intro in de refter

° aansluitend verdelen we ons in werkgroepen volgens eerste en tweede, derde, vierde graad en specialisatie. 

De thema’s zijn de toonmomenten en relatie tussen Leerplan en jaarplan/lessen. 

17:00 uur:  Afsluitmoment met een drankje.