Studenten

Ine Vanthuyne

In Flux – Ine Vanthuyne

Woordenvloed
De breuk tussen industrie en gemeenschap binnen Zeebrugge lijkt onoverkomelijk, maar is tegelijkertijd onmiskenbaar verstrengeld. Tijdens mijn onderzoek werd ik gegrepen door de aanwezigheid van beide
entiteiten, die elk op hun eigen manier het dorpsleven bepalen. Het oude stationsgebouw Zeebrugge dorp, nu het buurthuis, draagt de betegelde letters ‘Zeebrugge’. Deze tegels, verweerd door de tijd, belichamen voor mij de essentie van de transitie die het dorp doormaakt. Een symbool van robuustheid en verandering. Geïnspireerd door deze paradoxale schoonheid, creëerde ik vanuit de sprekende typografie een ‘tegelafabet’. Aan de hand van deze ontworpen letterbeelden leg ik vervolgens de tegenstrijdigheden van Zeebrugge vast in vleugjes poëzie.

Het werk van Ine Vanthuyne wordt getoond in SeaFront.