UPDATE

21/03/2021

Beste leerlingen, cursisten en ouder

De corona regels en richtlijnen voor onze Academie waren al even stabiel, maar deze week kwamen er toch enkele updates binnen. Kinderen vanaf 10 jaar moeten voortaan ook een mondmasker in de klas dragen en alle scholen, behalve het kleuteronderwijs, gaan de week vóór de paasvakantie al dicht. Deze laatste maatregel treft het gehele onderwijs, ook het deeltijds kunstonderwijs. Hierdoor worden ook alle lessen vanaf maandag 29 maart 2021 geschorst in onze Academie, wat wil zeggen dat onze Academie ook een weekje pré-herfstvakantie heeft.

We hopen na de paasvakantie terug de draad te kunnen opnemen en de lessen te herstarten. Waarschijnlijk nog op dezelfde manier zoals we nu bezig waren. Maar laten we hopen op meer…. We houden jullie op de hoogte en kijken er naar uit iedereen gezond en wel terug te zien.

We vatten de huidige maatregelen nog even kort samen:

Algemene richtlijnen

 • Het wassen van handen is voor en na de les verplicht.
 • Wie niet in de klas/atelier moet zijn, wacht buiten.
 • Wie zich ziek voelt, komt niet naar de Academie.
 • Vermijd de combinatie van DKO met hobby’s buiten het DKO.
 • Het dragen van een mondmasker, die zowel mond als neus bedekt, is verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar.

Specifieke regels voor Ateliers voor Kinderen (6 tot 12 jaar):

 • De klasgroepen worden beperkt tot groepen van 10 leerlingen.
 • Kinderen jonger dan 10 jaar die les hebben in een zelfde ruimte als kinderen ouder dan 10 jaar, moeten ook een mondmasker dragen.

Specifieke regels voor Ateliers voor Jongeren (12 tot 18 jaar):

 • De klasgroepen worden beperkt tot groepen van 4 leerlingen.
 • Het dragen van een mondmasker, die zowel mond als neus bedekt, is verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar.

Specifieke regels voorAtelier voor Volwassenen (vanaf 18 jaar):

 • De klasgroepen worden beperkt tot groepen van 4 cursisten.
 • Het dragen van een mondmasker, die zowel mond als neus bedekt, is verplicht voor iedereen vanaf 10 jaar.

De atelier leerkrachten zullen met iedereen contact opnemen om verdere concrete afspraken. We pogen iedereen zoveel mogelijk en op regelmatige basis in het atelier te krijgen. Waar mogelijk worden er ook aanvullende alternatieve opdrachten meegegeven.

Mocht u niet gecontacteerd worden door uw atelier leerkracht,
aarzel dan niet om ons secretariaat te contacteren.

Alle andere maatregelen blijven natuurlijk ook van kracht

 • Wie ziek is blijft thuis!
 • Hou voldoende afstand van elkaar.
 • Besteed extra aandacht aan hand en werkmateriaal hygiëne.
 • Wie niet in op school moet zijn, blijft buiten.
 • Maak afspraken met uw atelier leerkracht wanneer u wel of niet komt.
 • Tijdens een quarantaine kunt u geen lessen volgen in de Academie.
 • Wij ontsmetten alle contactoppervlakken op regelmatige basis.
 • Er worden extra schoonmaakbeurten georganiseerd.
 • Alle lokalen worden extra verlucht.

We reken op uw begrip om deze en de andere regels op te volgen om zo de gezondheidsrisico’s voor andere leerlingen, cursisten en personeelsleden te beperken.

Het onthaal van het secretariaat is beperkt open

Door de algemene thuiswerk verplichting zijn de onthaal uren van ons secretariaat aangepast om aan deze verplichting te voldoen en ons personeel maximaal de mogelijkheid te geven om aan telewerk te doen.

Wij zijn enkel telefonisch bereikbaar tijdens de onthaal uren, op alle andere momenten kunt u ons e-mailen. We trachten alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Bedankt voor uw begrip
Academie Brugge DKO