UPDATE

06/12/2021

Beste leerlingen, cursisten en ouders,

Het overlegcomité van vrijdag 3 december kondigde enkele versterkingen en bijsturingen aan in de coronapreventiemaatregelen. Het duurde even tot het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming deze volledig had omgezet voor het onderwijs.

Vandaag kunnen we jullie op de hoogte brengen van de nieuwe maatregelen die specifiek voor het Deeltijds Kunstonderwijs van kracht worden vanaf woensdag 8 december:

Ateliers voor Kinderen (-12 jaar)

 • Alle leerlingen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker.
  Als er voldoende afstand (1,5m) en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af. Volg altijd de richtlijnen van de leerkracht op. Ook buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Er wordt een afkoelingsweek week ingelast.
  Onze ateliers voor kinderen hebben samen met het basisonderwijs een afkoelingsweek voor de kerstvakantie. Dit wil zeggen dat er al vanaf zaterdag 18 december 2021 geen les meer zal zijn. Dit is enkel geldig voor de ateliers voor kinderen (-12 jaar).

Ateliers voor Jongeren (12 – 18 jaar)

 • Voor onze ateliers voor jongeren (12 – 18 jaar) mogen de lessen blijven doorgaan tot de kerstvakantie. De reeds geldende voorschriften blijven integraal behouden. Daar het moeilijk is om onze opleidingen beeldende en audiovisuele kunsten via afstandsonderwijs te organiseren, mogen we gebruik maken van de uitzondering om onze ateliers via contactonderwijs te blijven organiseren.
 • Hou er rekening mee dat er op kerstavond geen les is, de laatste les dit jaar is op donderdag 23 december 2021.

Ateliers voor Volwassenen (vanaf 18 jaar)

 • Voor onze ateliers voor volwassenen (vanaf 18 jaar) zijn er geen nieuwe bijkomende maatregelen aangekondigd. Alle reeds bestaande regels worden behouden. We vragen met aandrang deze te respecteren en rekening te houden met de gezondheid van uw mede-cursisten en ons personeel.
 • Ook voor de ateliers voor volwassenen, valt de laatste les van dit jaar op donderdag 23 december 2021.

Algemene richtlijnen

We herhalen ook nog even de algemene richtlijnen:

 • Wie zich ziek voelt blijft thuis.
 • Heb extra aandacht voor handhygiëne.
 • Binnenruimtes worden maximaal verlucht.
 • Wie niet in de klas/atelier moet zijn, wacht buiten.
 • Draag het mondmasker correct in alle binnenruimtes.
 • Hou maximaal afstand van elkaar.
 • Tijdens een quarantaine kunt u geen lessen volgen in de Academie.
 • Wij ontsmetten alle contactoppervlakken op regelmatige basis.
 • Er worden extra schoonmaakbeurten georganiseerd.
 • Alle lokalen worden via CO2 metingen opgevolgd en extra verlucht.

Ons personeel zal samen met de preventieadviseur de situatie continu evalueren en de maatregelen bijsturen waar nodig. We vragen de instructies strikt op te volgen en mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de Academie Brugge DKO via info@academiebruggedko.be of telefonisch op 050 44 11 70

Op de website van het ministerie kan u alle regels nalezen.

Wat als u ziek bent

Indien u ziek bent of gecontacteerd wordt voor een contactonderzoek, is het van belang dat u zelf aangeeft dat u ook les volgt in de Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge. Zo kan nagegaan worden of er eventueel een risicocontact is ontstaan met andere leerlingen/cursisten.

Bereikbaarheid secretariaat

Door de algemene thuiswerk verplichting zijn de onthaal uren van ons secretariaat aangepast om aan deze verplichting te voldoen en ons personeel maximaal de mogelijkheid te geven om aan telewerk te doen.

Wij zijn enkel telefonisch bereikbaar tijdens de onthaal uren, op alle andere momenten kunt u ons enkel per e-mail bereiken. We trachten alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Academie Brugge DKO