UPDATE

18/10/2021

Beste leerlingen, cursisten en ouders,

Dit schooljaar zijn alle ateliers kunnen opstarten zonder bijkomende corona capaciteitsbeperkingen. Dit wil zeggen dat iedereen die ingeschreven is, terug alle lessen aanwezig kan zijn in het atelier. Vanaf 1 oktober is ook niet meer verplicht een mondmasker te dragen in de Academie. Natuurlijk staat het iedereen vrij om toch een masker te dragen indien men dit wenst.

In het kader van de versoepelingen besloot de Stad Brugge wel bijkomend in te zetten op goede ventilatie en luchtkwaliteit van de stedelijke scholen. De preventieadviseurs van de Stad Brugge en het Stedelijk onderwijs zullen actief de luchtkwaliteit meten in de verschillende schoolgebouwen en het ventilatiebeleid zonodig aanpassen. Ze maakten ook volgende brief op om u beter te informeren:

Beste Student, ouder, collega, 

In de bestrijding van de Corona pandemie kwam de luchtkwaliteit prominent in het nieuws. Om besmettingen te vermijden moeten we goed verluchten. Iedereen heeft al wel gehoord dat het CO2 gehalte in de lucht een goede indicator is om die luchtkwaliteit te  monitoren, zeker als het over de verspreiding van het virus gaat. 

Maar luchtkwaliteit betekent nog zoveel meer. Iedereen heeft al wel een druk bijgewoonde les of vergadering meegemaakt waar je hoofdpijn van krijgt. En die hoofdpijn verdwijnt dan miraculeus als je even in de open lucht hebt gewandeld. Het is meestal niet de aard van de vergadering die je hoofdpijn bezorgt , maar wel de samenstelling van de lucht die je inademt. 

We moeten de lucht dus op meerdere bestanddelen onderzoeken. Want al deze stoffen kunnen klachten geven zoals vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, lethargie…

Die stoffen kunnen divers zijn: solventen (zoals bv ontsmettingsalcohol), geurstoffen, emissies van oude printers, tot zelfs formaldehyde uit meubilair. 

De eerste taak is dus verluchten, maar vooral ook weten hoe en wanneer je dit doet. En onderzoeken of de luchtkwaliteit daardoor wel degelijk goed is. 

Om deze reden is er beslist om meters te gebruiken die ons alarmeren wanneer van bepaalde stoffen waarden worden overschreden. Niet alleen CO2 dus. Als er over een lange aaneensluitende periode (minstens 15 min) een hoge waarde is, zal de preventiedienst verder onderzoeken wat de oorzaak of oorzaken zijn en kijken hoe we dit kunnen verbeteren. 

Als de metertjes dus geluid maken, wees dan niet direct ongerust dat het CO2 gehalte te hoog is. Het zijn wellicht andere stoffen die geen direct gevaar opleveren, enkel indien er constant hoge waardes weergegeven worden wordt er best nagegaan wat de oorzaak kan zijn.

De preventiedienst van de stad Brugge zet zich met deze strategie sterk in om de luchtkwaliteit in de Stedelijke scholen te monitoren en te verbeteren. Met als doel om  niet alleen de verspreiding van Corona te vermijden, maar ook algemeen de luchtkwaliteit in de scholen te verhogen. 

Met vriendelijke groeten,

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om met ons secretariaat contact op te nemen. Uiteraard vragen wij jullie blijvende aandacht om de algemene corona preventiemaatregelen zo goed mogelijk te blijven volgen.

Algemene richtlijnen

  • Wie zich ziek voelt blijft thuis.
  • Heb extra aandacht voor handhygiëne.
  • Wie niet in de klas/atelier moet zijn, wacht buiten.
  • Tijdens een quarantaine kunt u geen lessen volgen in de Academie.

Wat als u ziek bent

Indien u ziek bent of gecontacteerd wordt voor een contactonderzoek, is het van belang dat u zelf aangeeft dat u ook les volgt in de Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge. Zo kan nagegaan worden of er eventueel een risicocontact is ontstaan en en gepaste maatregelen genomen moeten worden.

Met vriendelijke groet,
Academie Brugge DKO

#academiebruggedko
#stedelijkonderwijsbrugge